Menu
Artikel

Jij bent de leider in innovatie!

CIO staat voor Chief Innovation Officer.

De CIO vervult de rol van Innovation Officer, althans dat vinden de managers in je bedrijf. Liefst 40 procent van de line-of-business-managers zien de CIO als degene die de digitale transformatie in de organisatie moet leiden.

De CIO zit in een spagaat: aan de ene kant moeten de kosten van IT in de hand worden gehouden en moet de infrastructuur continu beschikbaar en betrouwbaar blijven, aan de andere kant wordt hem de rol van innovator aangeplakt. Want, waar de discussie het laatste jaar vooral ging (en nu nog steeds gaat) om het creëren van een nieuwe rol binnen de organisatie, die van Chief Digital Officer, ziet een groot deel van de business de CIO als de man die die rol moet gaan vervullen.

En dat terwijl de CIO juist de handen vol heeft aan het integreren van nieuwe innovaties in zijn bestaande omgeving en nauwelijks tijd heeft (of de mindset) om juist aan de voorkant te staan van het innovatieproces, waarschuwt analistenbureau IDC.

In een onderzoek, The Changing Role of IT Leadership: CIO Perspectives for 2016, kijkt IDC naar de verschillen in perceptie over IT tussen de LOB-managers en de CIO, de veranderende rol van de IT-leider van operationele speler tot strategische partner en hoe om te gaan met digitale transformatie, DX.

CIO ziet zichzelf anders dan zijn collega's doen

Daaruit blijkt dat de manier waarop de CIO's kijken naar zichzelf directe impact heeft op hoe zij vanuit hun functie kijken naar hun relatie met de LOB-managers. Van de 150 CIO's die aan het onderzoek meededen, zag 40,7 procent zichzelf als operationeel, 34 procent als servicemanagers en 25,3 procent als innovatie-officer. Maar van de LOB-managers ziet 40,9 procent de CIO als innovatie-officer. Een groot verschil in perceptie dus. Slechts 22 procent van de LOB-managers ziet de CIO alleen maar als operationeel.

Dat geeft volgens IDC al aan hoe groot de uitdagingen zijn in het ontwikkelen van de eigen rol in de organisatie. Omdat ze zich aan een aantal operationele voorwaarden moeten houden worden ze nogal afgeschrikt, of afgeleid, van het voldoen aan nieuwe verwachtingen die ontstaan bij hun zakelijke collega's in het management.

"CIO's die blijven hangen in hun operationele taak zullen hun rol steeds verder gemarginaliseerd zien in de komende drie jaar", zegt Mike Jennet, onderzoeker op het gebied van Enterprise Mobility bij IDC. "Om relevant te blijven moeten die CIO's hun focus verleggen naar transformatie en innovatie, en die innovaties inpassen in hun stabiele infrastructuur. Alleen maar 'het licht aanhouden' zal er uiteindelijk toe leiden dat de business andere wegen gaat zoeken voor technologisch leiderschap en innovatie."

CIO moet simultaan schakelen

Niettemin zal in 2018 tweederde van alle CIO's bezig zijn met de digitale transitie, waarin innovatie zal leiden tot nieuwe diensten, waarbij IT dat faciliteert. Dat houdt in dat de CIO simultaan innoveert, integreert en implementeert:

  • Innoveren binnen een cross-functioneel en organisatiebreed partnerschap voor digitale innovaties
  • Integreren van nieuwe technologieplatformen in de stabiele zakelijke dienstenomgeving
  • Implementeren van nieuwe vaardigheden, technieken en cultuur in de haarvaten van de IT-organisatie

Er zijn interessante correlaties te maken vanuit het rapport van IDC. Zoals hoe CIO's zichzelf zien en hoe ze hun belangrijkste focusgebieden zien. Van de operationele CIO's zal 67,2 procent zich focussen op innovatie, terwijl slechts 26,3 procent van de innovatie-CIO's zegt daar hun focus op te leggen. Daarom concludeert IDC dat operationele CIO's het beginnen door te krijgen.

"Ons onderzoek laat zien dat er een fundamentele verschuiving plaatsvindt binnen de rol van de CIO en die verschuiving wordt door zowel de CIO's als de LOB-managers gezien. Terwijl veel van de CIO's die veranderingen onderkennen is er toch een groot percentage dat hun organisatie eens goed moeten doorlopen en ook de relatie met hun collega's in de business units nader moeten bekijken", concludeert Jennet.

2 / 24