Menu
Artikel

'De cloud' is het festival van de gemiste kansen

Waar blijft jouw toekomstvisie?

Het verplaatsen van data en zakelijke applicaties naar de cloud blijkt vooral ingegeven te zijn door kostenbesparingen en niet zozeer vanwege concurrentievoordelen of schaalbaarheid.

Hoewel de beslissing om zakelijke applicaties te migreren naar de cloud steeds meer door het hoger management wordt genomen in plaats van door de IT-afdeling, wordt de cloud niet gezien als belangrijk element in de digitale transformatie, zo lijkt de conclusie uit een onderzoek van bureau Peil.nl in opdracht van Rackspace Nederland. Kostenbesparingen zijn nog de belangrijkste redenen om over te gaan naar de cloud, en niet zozeer het kunnen onderscheiden van de concurrentie of het gebruik kunnen maken van de schaalbaarheid die de cloud biedt.

Bijna de helft van de 250 Nederlandse beslissers (helft business en helft IT) noemt kostenbesparingen de belangrijkste drijfveer om applicaties en data naar de cloud te brengen. Een derde van de ondervraagden vindt ook dat de cloud veiliger is dan hun eigen datacenter; een even grote groep heeft daar juist twijfels bij. De deelnemers aan het onderzoek praten vanuit de praktijk; ze hebben inmiddels een cloudmigratietraject achter de rug.

Wat is de digitale strategie?

Slechts 14 procent ziet de toegevoegde waarde van schaalbaarheid en een magere 13 procent denkt zich ermee te kunnen onderscheiden van de concurrentie. Daarmee is het aantal beslissers dat inzet van de cloud ziet als een van de onderdelen in een digitale strategie voor verdere groei in de toekomst nog beperkt. Er wordt vooralsnog sterk gestuurd op kostenbesparingen (met name in de IT-organisatie) en het verleggen van de beveiliging.

Die defensieve houding is ook terug te zien in de antwoorden op een andere vraag. Vooral de zakelijke beslissers zien de eigen systemen steeds meer als risicovol; de kans dat de huidige eigen systemen uitvallen wordt groot geacht (37 procent) en men is bang voor het verlies van omzet daardoor. Het vertrouwen in de cloud is groter.

Dat komt mede doordat het vertrouwen in de eigen IT-organisatie steeds minder wordt; althans zowel vanuit de business als bij IT zelf wordt door een groot deel van de respondenten van het onderzoek aangegeven dat het gebrek aan de juiste vaardigheden een steeds groter risico is, zowel in het aan de gang houden van de eigen systemen als in het migreren naar de cloud. Volgens het onderzoek heeft bijna de helft van de bedrijven daarom naar externe hulp gezocht in de uitvoering van migratietrajecten.

Het verleden is onbenut gelaten

"Ondanks dat cloud computing al jaren wordt gebruikt, staan nog aardig wat organisaties aan de vooravond van een cloud-migratie. Dat impliceert dat er ook nog veel geleerd moet en kan worden op dit gebied", zegt Bert Stam, de Nederlandse countrymanager van Rackspace terecht naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. Maar tegelijkertijd is het een verontrustende conclusie.

Immers, organisaties hebben juist tijdens de Grote Recessie in de afgelopen jaren moeten zoeken naar kostenbesparingen, waarin het overbrengen van applicaties naar bewezen cloudproposities (CRM, kantoorapplicaties, e-mail) voor de hand liggend was en waardoor ook meer kennis kon worden vergaard over cloudmigraties, de interoperabiliteit en schaalbaarheid van applicaties. Nu de echte magere jaren voorbij lijken te zijn en de markten en klanten snel veranderen in gedrag en snelheid kan die opgedane ervaring van essentieel belang zijn.

Begrijp me goed, ik stel niet dat "de cloud" an sich essentieel is voor een snelle en adequate digitale transformatie van je organisatie, hoewel het wel een onderdeel is. Het gaat er voornamelijk om dat er zo weinig progressie is gemaakt in het onderkennen van het belang van de cloud in het benutten van zakelijke kansen, het versnellen van je interactie met je klanten en partners en het terugbrengen van de kosten van IT-beheer. Dat laatste had allang al moeten zijn afgerond, waardoor je nu kosteneffectief en schaalbaar klaar staat voor (omzet)groei binnen een turbulente economische omgeving.

8 / 24