Menu
Achtergrond

Geschreven door Bob Janssen

IT is nog steeds de baas over het tech-budget

Marketing wil het wel, maar kan het niet.

Aankopen op het gebied van IT en digitale diensten worden nog steeds gedaan door IT, hoewel vooral marketing daar jarenlang aan heeft zitten knabbelen. Maar de business kan het niet alleen, daarvoor is IT te complex geworden.

De CIO houdt nog steeds de touwtjes in handen in de bedrijfs-IT, vanwege de complexiteit van grote en brede tech-implementaties. Maar andere directeuren spelen een steeds grotere rol in de aanschaf van digitale tools, waarmee de groeiende importantie van tech wordt onderstreept, zo beschrijven nieuwe onderzoeken van Forrester Research en CompTIA.

Het is moeilijk er de vinger op te leggen in welke mate de zakelijke directeuren technologie aanschaffen of invloed uitoefenen op de aanschaf van technologie door IT. Wat wel zeker is, is dat het een natuurlijke en noodzakelijke verschuiving is in een tijd waarin bedrijven in toenemende mate investeren in technologie die erop is gericht klanten te winnen, dienen en behouden, zegt Forrester-analist Andrew Bartels, opsteller van het onderzoeksrapport C-Suite Tech Purchasing Patterns.

In de laatste tien jaar keken CIO's gespannen toe hoe leiders in marketing, sales en HR clouddiensten aankochten zonder hen erbij te betrekken. Die zorgen zijn terecht; technologie die niet goed is getest of zich onvoldoende heeft bewezen kan leiden tot veiligheidsrisico's of integratieproblemen. Daar draait de CIO dan weer voor op, omdat hij en zijn team dat moet fiksen of moet assisteren bij de implementatie, zegt Bartels.

CIO's hebben de IT-kern stevig vast

Bartels zegt dat de mate waarop zakelijke managers de CIO in zo'n netelige situatie brengen nog een vraagteken is omdat veel onderzoeken nog niet het totaalplaatje laten zien. De cijfers variëren omdat het afhankelijk is wie aan het onderzoek meedoen, waarbij soms de deelnemers bepaalde soorten technologie niet in hun overwegingen meenemen.

Zo blijkt uit het onderzoek dat Forrester hield onder zakelijke managers dat 32 procent van de totale tech-inkoop gedaan werd buiten het blikveld van IT. Maar Bartels zegt dat dat niet juist kan zijn omdat hij inschat dat 70 procent van alle uitgaven aan IT wordt gedaan aan traditionele IT-zaken, zoals onderhoudskosten, outsourcingovereenkomsten, telecomdiensten, IT-personeel en alle erbij horende servers, opslag, PC's en andere hardware die onder controle van IT staan. De resterende 30 procent gaat naar nieuwe projecten, waarin het aandeel van de andere managers het grootst is.

Het hoeft geen betoog dat de toenemende importantie van digitale technologie het nodig maakt dat zakelijke managers nauw moeten samenwerken met IT en aankoopbeslissingen moeten overleggen. Maar Bartels zegt dat slechts 5 procent van alle nieuwe tech-aankopen in 2018 volkomen onder controle staat van de business. Een reden hiervoor is dat het aankopen en inpassen van tech in een bedrijfsomgeving een complexe en soms risicovolle onderneming is die vaak de betrokkenheid van meerdere belanghebbenden nodig hebben.

Tech Purchasing Patterns FORRESTER RESEARCH

"Het groeiende tech-bewustzijn bij de zakelijke managers en de bredere beschikbaarheid van cloudoplossingen betekent dat zakelijke managers een grotere rol spelen in een vroeg stadium van het proces", zegt Bartels. Maar de hardnekkigheid waarmee gelicenseerde software blijft bestaan in de organisatie, met daarnaast de langzame transitie van gelicenseerde software naar vervangers in de cloud, en de uitdagingen van het implementeren en optimaliseren van oplossingen, betekent dat de CIO en techmanagementteams nog steeds een dominante rol hebben in de totale aankoop van tech. Daarnaast schakelen ook CIO's steeds meer over naar SaaS-oplossingen, waar eerder de zakelijke managers dat (bescheiden) deden, zodat ze meer kunnen voldoen aan de eisen en behoefte van de business. "Het is een mechanisme geworden om de vraag uit de business zelf af te kunnen handelen en te managen", zegt Bartels.

CompTIA heeft onlangs gelijkende resultaten gepresenteerd uit een onderzoek bij bedrijven in het rapport Considering the New IT Buyer.

Carolyn April, Comp TIA's directeur voor industrie-analyse, stelt dat 45 procent van de deelnemers aan het onderzoek zegt dat ideeën over technologie uit alle lagen en hoeken van de organisatie komt en 36 procent zegt dat meerdere directeuren en managers betrokken zijn in de besluitvorming. Daarnaast zegt 52 procent dat ze het budget van de businessunit gebruiken om te betalen voor technologie-aankopen. April zegt dat lijnmanagers vooral cloudtechnologie kopen om snel ter beschikking te krijgen in hun afdeling.

Marketing wil hun eigen tech

CFO's, COO's en de lijnmanagers van de supplychain en klantenservice zijn het meest genegen om samen te werken met IT in de aanschaf van technologie, zelfs als het gaat om SaaS of andere clouddiensten.

En hoewel CMO's, lange tijd de belangrijkste aanstichter van schaduw-IT, nog steeds de controle hebben over 36 procent van alle uitgaven in nieuwe projecten met marketingtechnologie, blijken ze meer dan in het verleden bereid te zijn nauwer samen te werken met hun CIO's. Een belangrijke reden hiervoor is dat CMO's meer taken krijgen in het werven van klanten en dat ze ondervinden dat het managen van de 'customer lifecycle' de technische expertise vereist van de CIO in het managen en stroomlijnen van de data.

"Hun verantwoordelijkheden komen meer in lijn te liggen met de CIO omdat ze de data van marketing, sales en klantenservice moeten samenbrengen om zo een meer holistisch plaatje te krijgen", zegt Bartels. "En ze hebben de CIO als partner nodig omdat ze weten dat ze dat niet zelf kunnen doen."

23 / 29