Menu
Achtergrond

Geschreven door CIO Redactie

Digitalisatie is nog lang geen gemeengoed

Bedrijven veranderen maar langzaam.

Het transformeren van de organisatie door digitalisatie staat hoog op de prioriteitenlijst van de meeste CIO's, maar de realiteit is dat digitalisatie nog lang niet mainstream is. Slechts 40 procent van de bedrijven is ermee bezig, zo blijkt uit een onderzoek van McKinsey.

De onderzoekers definiëren digitalisatie als technologie die producten, diensten en de supplychain virtualiseert en automatiseert. Dat kan gepaard gaan met nieuwe (digitale) businessmodellen en markten, zoals online en mobiele distributie. Vaak wordt voorspellende analytics gebruikt om diensten te verbeteren door het anticiperen op klantbehoeften.

Veel bedrijven bevinden zich op verschillende plekken in hun digitale reis, variërend van het beperken van de digitalisatie tot de contactpunten met de klant, tot aan het digitaliseren van gehele bedrijfsprocessen en het creëren van nieuwe digitale omzetstromen.

Maar McKinsey kan zo maar gestuit zijn op een blauwdruk voor succes. Het adviesbureau zegt dat van de meest vooruitstrevende bedrijven 49 procent meer investeert in digital dan hun marktgenoten. "Zware investeringen in digital is een onderscheidende factor", zeggen onderzoekers Jacques Bughin, Laura LaBerge en Anette Mellbye in hun verslag.

Strategieën moeten worden ineengevlochten

Een ander onderscheidende factor is de samenwerking tussen IT en de business. McKinsey zegt dat de voorlopers twee maal zo vaak hun digitale en bedrijfsstrategie met elkaar verbinden dan andere bedrijven. "Stevige en strak ingevlochten digitale strategieën zijn de grootste onderscheidende factoren tussen bedrijven die winnen, en bedrijven die verliezen. En de grootste winsten gaan naar degene die de digitale disruptie initiëren", zeggen de onderzoekers.

De meeste CIO's vinden dat hun transformaties nooit af zullen zijn omdat er altijd nieuwe technologieën zullen komen, zoals nu het geval is met het Internet of Things, kunstmatige intelligentie en blockchain. Maar feit blijft dat ook hierin de ene verder is gevorderd dan de andere.

Uit bovenstaand plaatje blijkt dat media en entertainment (62 procent), retail (55 procent) en high-tech (54 procent) het verst zijn in digitalisering van het bedrijf en de bedrijfsprocessen. Veel verder in ieder geval dan consumentengoederen (31 procent), automotive (32 procent) en de financiële dienstverlening (39 procent). De zorg doet het van de middenmoters nog het beste (51 procent), daarna volgt telecom (44 procent) en de professionele dienstverlening (42 procent).

McKinsey zag ook dat de mate van digitalisatie varieert per bedrijfsonderdeel. Zo zegt 49 procent van de ondervraagden dat vooral klantgerichte activiteiten zoals marketing en distributie de belangrijkste onderwerpen zijn van hun digitale strategie. Digitale marketing komt in vele vormen, zoals e-mailcampagnes en sociale media-activiteiten, tot aan loyaliteitsprogramma's en op maat gesneden aanbiedingen.

"Die focus is logisch, gegeven de buitengewone impact die digitalisatie al heeft gehad op klantinteracties en de kracht van de digitale tools waarmee marketing veel preciezer kan worden gericht op de juiste klant", zegt McKinsey.

De supplychain zit aan de andere kant van het spectrum, met slechts 2 procent van de ondervraagden die zeggen dat hun digitale strategie daarop is gericht. De onderzoekers vragen zich af of het negeren van de supplychain kan leiden tot koerswijzingen in de toekomst, als er toch meer middelen op worden gezet.

Digitalisatie biedt kansen - voor iedereen

Digitalisatie heeft wel twee kanten. Het kan bedrijven helpen in het sneller en directer omgaan met klanten via online, mobiel en sociale kanalen, maar het opent ook de concurrentie met producten en diensten van startups die makkelijker en sneller producten en diensten in de markt kunnen zetten.

Dat scenario is volop aan de orde in de vervoerssector, waar Uber en Lyft de taxi-industrie opschudden, en ook in de media, waar Facebook en andere online platforms het geld binnenhalen dat voorheen ging naar traditionele advertising.

"Het huidige peil van de digitalisatie heeft al gezorgd voor gemiddeld 6 procent minder omzet en 4,5 procent minder winst", zegt McKinsey. "En de druk op de inkomsten wordt alleen maar groter als de digitalisatie terreinwinst boekt."

Digitale winnaars weten zulke verliezen te voorkomen, hebben hun bedrijfsstrategie al gewijzigd om de digitale disruptie het hoofd te bieden en hun klanten nog preciezer aan te spreken. Dat behoeft een sterke organisatiecultuur en het vermogen om ver weg te blijven van het denken (en handelen) in silo's.

"Een sterke organisatiecultuur versterkt het vermogen om digitale bedreigingen te weerstaan en digitale kansen te pakken, en maakt het mogelijk acties te coördineren op het gebied van digitalisering in alle afdelingen en businessunits", zegt McKinsey.

6 / 29