10 goede voornemens voor de betere IT-leider

Gartner heeft tech-leiders geadviseerd om dit jaar een beetje aan introspectie en persoonlijke ontwikkeling te doen, omdat ze nog steeds worstelen met culturele kwesties die het digitaliseren van hun bedrijf moeilijker maken.

Lees meer

Het analistenbureau meldt dat, hoewel de meeste organisaties niet langer moeite hebben om aan de slag te gaan met een digitaal bedrijf, ze het moeilijk vinden om te schalen. CEO's en CIO's hebben Gartner verteld dat culturele barrières de zwaarste obstakels zijn.

Gartner adviseert CIO's dit jaar minstens drie of vier van de volgende persoonlijke ontwikkelingsvoornemens uit te voeren..

1. Versterken van de brede visie

De nadruk die een CIO legt op delivery en snelheid heeft een prijs zelfs wanneer dat werk zelf een programma van transformatie is. Een gerichte inspanning leidt vaak naar een tunnelvisie", zeggen Gartne- analisten Teken Raskino, Mary Mesaglio en Tina Nunno.

"De uitdaging is deze: zelfs terwijl je gedefinieerde digitale veranderingen voor je organisatie doorvoert, verandert de aard van 'digital' zelf. Het vergt regelmatig actie om je bredere blik te ontwikkelen en te onderhouden. CIO's moeten er dus voor zorgen dat nieuwe digitale concepten tijdig de kans krijgen om tot je door te dringen - zet geen oogkleppen op," zegt het trio.

De analisten stellen voor dat CIO's de door WIRED gecreëerde '5 moeilijkheidsgraden' uitlegtechniek bekijken en aanleren, een technologie-gerelateerd evenement bijwonen dat niet de echt in de zakelijke IT is zoals Slush, CES of Collision, en zich ontwikkelen tot bestuurders in plaats van uitvoerders.

2. Verander de nadruk van 'hoe' naar 'waarom'

Dit jaar zou de eerste redenering achter veel digitale initiatieven opnieuw geëvalueerd moeten worden. Naarmate het economische gesprek over digitaal zakendoen volwassener wordt, maken de markten de balans op en evalueren ze opnieuw hoe de ontwikkeling van digital business eruit ziet, aldus de analisten.

"Kritisch denken zal belangrijker worden naarmate de conjunctuurcyclus omslaat en speculatief geïnvesteerd, trendgedreven gedrag onvermijdelijk vermindert. CIO's moeten zich meer richten op de vraag van het 'waarom' van digital", is hun mening.

De analisten stellen voor dat CIO's op een teamvergadering een korte herijking doen van de oude 5 Whys kwaliteitsmanagementtechniek van Toyota en niet alleen met het IT-team, maar ook met collega's uit de business. Ze stellen CIO's ook voor om te onderzoeken welke nieuwe vragen hun mensen stellen; en hun teams er geregeld aan herinneren dat digitaal een hulpmiddel is, geen doel op zich.

3. Neem de digitale witte vlekken in

Veel CIO's ervaren situaties waarin hun pogingen het leiderschap te nemen vruchteloos blijven.

"Zo wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om flexibele software te ontwikkelen voor minimum viable product-experimenten", aldus de analisten. "Misschien kan machine learning met IoT-data krachtige nieuwe klantinzichten opleveren, maar dit gebeurt niet."

Nieuwe, technisch onderlegde functies in de business zijn nodig om deze ideeën volledig uit te voeren, maar deze worden niet gecreëerd omdat bestaande business managers druk bezig zijn met de huidige activiteiten.

"Om een nieuwe leemte in de digitale bedrijfscapaciteit op te vullen, moet je je de nieuwe, nog lege witte digitale ruimte innemen. Begin met een nieuwe toepassing, kleinschalig, om te laten zien hoe het werkt en wat voor nieuwe waarde het creëert."

"Wanneer andere delen van het bedrijf kunnen zien wat de waarde werkelijk is, zal uiteindelijk het organigram worden veranderd en de nieuwe capaciteit geabsorbeerd. Anders gezegd: creëer een minimale levensvatbare versie van nieuwe interne gebruikers, niet alleen van het systeem, om het business momentum te stimuleren.

4. Ga weg van het begrotingsdenken

Maak dit jaar een voornemen om af te komen van het bediscussiëren van het IT-budget en begin te praten over bedrijfswinst en -verlies. Dit zal het gesprek centreren op de vraag of het bedrijf zijn fondsen verstandig investeert, waar die ook vandaan komen, zeggen de analisten.

"Er is een fundamentele paradox in het hart van veel IT-afdelingen. Van IT wordt verwacht dat het bijdraagt aan de bedrijfsprestaties, maar toch wordt het voortdurend gemeten aan de kosten. Typische maatstaven zijn: IT-uitgaven als percentage van de omzet; IT-uitgaven per medewerker; IT-uitgaven ten opzichte van de totale uitgaven; de verdeling tussen hardware, software en personeelskosten; en outsourcing."

"Maar uit onze CEO-enquêtes blijkt dat ze digitale business associëren met omzetgroei", aldus de analisten.

5. Leid met neurowetenschappelijk inzicht

Behavioural neuroscience is een ontluikend veld met belangrijke gevolgen voor kennis, emotie en hoe wij mensen beslissingen nemen. De analisten geloven dat het een potentiële pot met goud is voor leiders die hun teams en hun ondernemingen willen transformeren omdat het licht werpt op waarom we doen wat we doen.

Microsoft gebruikte neurowetenschap om zijn cultuur te veranderen, maar voor de meeste managers is het een meestal over het hoofd gezien en onderbenut gebied, zeggen de analisten.

"Besluit in 2019 om meer te leren over hoe en waarom we de dingen die we doen - en om die bevindingen te gebruiken om een betere leider te zijn," zeggen ze.

6. Ga op een digitale ontwenningskuur

De analisten stellen voor dat CIO's gedurende een bepaalde periode afzien van het gebruik van smartphones en/of computers en tablets. De doelstellingen zijn gevarieerd en kunnen bestaan uit het verminderen van stress, het herontdekken van hoe het voelt om 'aanwezig' te zijn en het verbeteren van face-to-face interacties.

Zij stellen voor dat technische leiders telefoons scheiden van hun camera's, muziekbron en leesapparaat, iemand aanwijzen als een ontwennings-mentor; en als de ontwenningsperiode voorbij is, besluiten om automatische meldingen uit te schakelen en apparatenvrije vergaderingen te proberen..

7. Beperk drie vooroordelen van ondernemingen

De onbewuste biases kunnen in de weg gaan staan om het beste personeel aan te werven en te behouden en kunnen zich mengen in de manier waarop wij technologie gebruiken om klanten te verwerven en te dienen, zeggen de analisten.

Zij stellen voor dat CIOs vacatureteksten kunnen checken op bias en bias moeten kunnen voorkomen in het beoordelen van CV's; de salarisniveaus en promotiedata kunnen evalueren, loonhiaten kunnen stellen en bedrijfsalgoritmen in het dienen van klanten kunnen checken op bias.

8. Leer de taal van leiding en macht

De analisten vinden dat CIO's stoppen met de taal van dienstbaarheid en gebruik maken van partner- en leiderschapsterminologie, communiceren met de balansrekening in het achterhoofd en zichzelf en hun teams versterken door gesprekken met externe klanten.

"Het cliché dat 'perceptie de realiteit is' is vaak waar," zegt het trio. "CIO's hebben veel mogelijkheden om taal te gebruiken als instrument om de kracht van IT te vergroten en het IT-leiderschap namens de onderneming te versterken.".

9. Creëer een nieuw gevoel van trots en kracht<.h1>

Aanvaard dat je een technoloog bent en wees er juist trots op - en bevorder die trots in de hele afdeling en de onderneming, stellen de analisten.

"IT bevindt zich vaak in een defensieve positie. IT is alomtegenwoordig en alle medewerkers en klanten van de onderneming hebben contact met en interactie met technologie. Als gevolg daarvan heeft iedereen een mening over IT. Helaas kiezen ze er meestal voor om alleen de negatieve aspecten te delen en de positieve als vanzelfsprekend te beschouwen."

De analisten stelden voor dat CIO's de imperfectie en de menselijkheid van IT accepteren, een 'muur van trots' creëren die de geschiedenis en successen van IT documenteert, en prijzen toekennen aan degenen die goed met IT werken.

10. Maak tijd om zelf een verscheidenheid aan nieuwe technologieën te ervaren

Tot slot kan de rol van de CIO een eindeloze ronde van interne vergaderingen en bureaucratische prioritering, governance, compliance en people development worden.

"Toch verwacht het management dat je persoonlijk futuristische bedrijfsideeën stimuleert en meningen hebt over belangrijke opkomende technologieën", aldus de analisten.

"Er zijn veel nieuwe technologieën die je kunt beoordelen door erover te lezen of door de evaluatie te delegeren aan uw mensen. Er zijn echter altijd een aantal ervaringsgerichte technologieën die je moet zien en aanraken om ze echt te doorgronden."