Een effectieve IT-leider is verbonden

Een effectieve leider moet niet alleen goed communiceren, maar ook goed luisteren. Ben jij al verbonden met je mensen?

Lees meer

Als iemand tegenwoordig vraagt: "Bent je verbonden," zou het in de meeste gevallen het onmiddellijke antwoord "ja" zijn. Waarschijnlijk zou de vraag zo geïnterpreteerd zijn dat de vraag betekent: verbonden via WiFi of internet.

Voor een technologieleider is de vraag echter meestal bedoeld in een andere context, een paradoxale context. Het is simpel om te stellen dat technologieleiders goed verbonden zouden zijn door gebruik te maken van verschillende technische hulpmiddelen. Maar hoe goed zijn deze leiders verbonden met hun mensen....met hun team?

Waarom een verbonden leider een effectieve leider is

Meerdere enquêtes en artikelen vermelden "people skills" als een van de belangrijkste leiderschapskenmerken. Een groot deel van de vaardigheden van mensen is gerelateerd aan communicatievaardigheden.

In een onderzoek van 195 leiders in 15 landen en meer dan 30 wereldwijde organisaties uitgevoerd door Sunnie Giles (en gerapporteerd in een HBR-artikel, "The Most Important Leadership Competencies, According to Leaders Around the World"), was communicatie een belangrijk thema in de top 10 van competenties.

Zoals je zelf misschien zelf hebt ervaren, hebben managers in elke branche twee soorten personeel: introverte en extroverte medewerkers. En het is duidelijk dat communiceren met extroverte mensen veel gemakkelijker is dan met introverte mensen.

Voordat we verder gaan: laten we eerst begrijpen hoe de termen extravert en introvert werden gedefinieerd. Carl Jung, de bekende psycholoog, wordt geacht de termen "introvert" en "extravert" te hebben gedefinieerd. Hij classificeerde mensen op basis van hoe ze weer energie kregen. Mensen die energie aanvullen per groepsactiviteit zijn extroverte mensen. Als ze alleen moeten zijn en wat rust moeten hebben om weer energie op te wekken, zijn ze introvert.

Dus, introvert of extravert is gewoon een persoonlijkheidstype. Elk type heeft zijn eigen sterke punten.

Het is interessant om op te merken dat volgens Susan Cain, auteur van Quiet: The Power of Introverts in a World that Can't Stop Talking, meer dan een derde van de wereldbevolking introvert is. Echter, als we alleen kijken naar de IT-industrie, dan zien we dat er meer introverte dan extraverte mensen zijn.

In een studie van de Universiteit van Tennessee, getiteld "Distinctive Personality Traits of Information Technology Professionals", werd onderstaande gesteld:

"IT-professionals hadden beduidend hogere niveaus van vriendelijkheid en taaiheid, en een lagere consciëntieusheid, emotionele stabiliteit, extraversie, assertiviteit, klantgerichtheid, optimisme en werklust".

De studie vermeldt ook:

"Het Institute for Management Excellence (2003) rapporteerde dat slechts 25% van de algemene bevolking als introvert kan worden beschouwd, terwijl 67% van de technologieprofessionals introvert is. Ze merkten ook op dat IT-werk geschikt is voor introverte mensen vanwege de lange, stille uren dat ze alleen werken".

De uitdaging van de IT-leiders

Het punt van dit alles is dat IT-leiderschap voor een paradoxale uitdaging staat. Enerzijds moet leiderschap goed communiceren met het team. Maar het team is over het algemeen introvert, wat de communicatie bemoeilijkt. Is er een manier voor de IT-leider om dit soort teams te communiceren, te engageren en te motiveren? Is er een manier om deze uitdaging te overwinnen? Hoe kunnen IT-leiders meer "verbonden" zijn?

6 bewezen strategieën om een effectief verbonden leider te zijn

Hier zijn enkele van de bewezen tips die een IT leider kunnen helpen om effectief verbonden te zijn:

Wees open, eerlijk en betrouwbaar
Ken jouw publiek
De behoeften van het publiek begrijpen
Luisteren (meer)
Hebben een eenvoudige, duidelijke, beknopte boodschap
Non-verbale communicatie begrijpen

Laten we elk van deze in detail bekijken.

1. Ken jezelf - Wees open, eerlijk en betrouwbaar

We beschouwden het IT-team als een mix van introverte of extraverte persoonlijkheidstypes. Hoewel elk type anders gecommuniceerd moet worden, is er één ding dat in beide persoonlijkheidstypes gemeengoed is. En dat is dat beide types de leider als effectief ervaren wanneer de leider betrouwbaar is.

De eerste stap om een leider te zijn die effectief communiceert is om het publiek klaar te hebben om open te staan om de boodschap te ontvangen. Als het publiek niet denkt dat de leider betrouwbaar is, zal het communicatiekanaal niet opengaan en zal de boodschap verloren gaan voordat ze gehoord wordt.

2. Ken jouw publiek

De lezersgroep hier op CIO.nl hoeft zich geen zorgen te maken over de betrouwbaarheid. Dit brengt ons op het tweede punt van het kennen van het publiek zelf.

De leider moet begrijpen dat de boodschap op verschillende manieren of met behulp van een ander medium kan worden overgebracht, maar verwacht niet dat de boodschap door iedereen op dezelfde manier wordt ontvangen en geïnterpreteerd.

3. De behoeften van het publiek begrijpen

Een IT-leider moet de inherente moeilijkheden vanuit verschillende invalshoeken begrijpen. Alvorens beslissingen te kunnen nemen, moet de IT-leider zowel op technisch als op persoonlijk vlak inzicht hebben in de vereisten. Als er bijvoorbeeld wordt overwogen om een nieuwere versie of geheel nieuwe software uit te rollen, moet een leider niet alleen de haalbaarheid en technische implicaties evalueren, maar ook de gevolgen van het gebruik van de software door het team.

Er zijn verschillende gevallen geweest waarin de uitrol van zeer nuttige software falikant verkeerd afliep omdat de leider geen rekening hield met de implicaties van de implementatie van een dergelijke verandering.

Dus hoe kan een leider de behoeften begrijpen? Door te communiceren met het publiek.

De communicatie zou zowel naar het technische team als naar het business team kunnen zijn. Op basis van de aard van de boodschap of de communicatie, kan deze in een groepsbijeenkomst, via e-mail of in een persoonlijk gesprek worden afgeleverd. In elk van de manieren om de boodschap over te brengen, kan de acceptatie en interpretatie variëren naar gelang het type persoonlijkheid van de ontvanger.

Dit is de reden waarom het kennen en begrijpen van het introverte en extraverte persoonlijkheidstype zal helpen. In een groepsomgeving zijn de introverte personen mogelijk niet bereid om zorgen te uiten als ze die hebben. In dit geval moeten ze individueel benaderd worden of in ieder geval in een kleinere groepsomgeving waar de introverte personen zich comfortabel kunnen uitdrukken. Een leider moet ernaar streven een omgeving te creëren waarin alle vragen, zorgen en ideeën verzameld kunnen worden.

4. Om (echt) te communiceren: minder praten, meer luisteren

Dit punt is niet nieuw, maar moet toch stevig worden neergezet.

Deze specifieke gewoonte om meer te luisteren geldt voor elke leider, in de IT of daarbuiten. En dat is niet voor niets.

Als leider wordt het noodzakelijk dat de teamleden het gevoel hebben dat ze 'gehoord' worden. Een leider moet een omgeving creëren waarin iedereen elke vorm van feedback op het idee kan brengen en bespreken, of het nu positief of negatief is.

5. Een eenvoudige, duidelijke, beknopte boodschap

Communicatie hoeft geen langdurig gesprek te zijn. Hoe beknopt en duidelijk de boodschap is, hoe beter deze wordt ontvangen.

Het is gemakkelijk om door te gaan tijdens een discussie, maar de echte leider kan de boodschap op een beknopte manier verwoorden. Als het een groepsbijeenkomst is, stel dan de agenda vast en houd de tijd in de gaten. Als het een persoonlijke bijeenkomst is, luister dan meer; krijg feedback met een eenvoudige boodschap.

6. Non-verbale communicatie begrijpen

Ten slotte, maar niet in de laatste plaats, is het vermogen om aandacht te besteden aan lichaamstaal als onderdeel van de communicatie. Terwijl iedereen baat kan hebben bij het begrijpen van non-verbale communicatie-uitingen, moet een leider het vanuit een paar perspectieven beter begrijpen.

Allereerst word jij als leider beoordeeld door een groter publiek. De boodschap die een leider probeert over te brengen moet in overeenstemming zijn met zijn of haar lichaamstaal. Het lichaam iets anders laten zeggen dan de verbale boodschap kan schadelijk zijn voor de persoonlijkheid van de leider.

Ten tweede moet een leider niet alleen zijn boodschap met de juiste lichaamstaal overbrengen, hij moet ook de feedback van het team begrijpen....en het begrijpen van de lichaamstaal kan leiden tot een beter begrip van het geheel.

Voor een effectieve leider is communicatie een van de belangrijkste instrumenten, en het gebruik ervan vereist vaardigheid en oefening. Rekening houdend met de persoonlijkheid van de verschillende teamleden, moet de IT-leider zijn of haar boodschap en stijl aanpassen om als echt effectief te worden beschouwd....en echt verbonden.