Human+ is de baas in het post-digitale tijdperk

We komen in het post-digitale tijdperk terecht, waar de Human+ de dienst uitmaakt. Bedrijven moeten nieuwe manieren vinden om zich te onderscheiden nu de digitalisatie zorgt dat bedrijven dezelfde kansen krijgen.

Lees meer

Terwijl we midden in de digitale transformatie zitten, kijkt Accenture in zijn nieuwe onderzoek Technology Vision 2019 alweer naar het post-digitale tijdperk. En dat levert direct alweer de nodige uitdagingen op. Want immers, als de stof is nedergedaald en de overgebleven bedrijven en organisaties zijn allemaal op eenzelfde manier gedigitaliseerd, hoe onderscheid je je dan nog? Ondertussen zijn consumenten zo gewend geraakt aan de verpersonalisering van diensten en producten, dat ze niets anders meer verwachten. Bedrijven koesteren volgens Accenture de illusie dat ze op alle klantvragen een antwoord hebben.

Nieuwe tijden, nieuwe uitdagingen dus. En moeten ondernemingen weer op zoek naar concurrentievoordelen en onderscheidingsvermogen. Die liggen vooral in het tegemoet komen van de toenemende eisen en druk vanuit klanten, werknemers en de maatschappij, zegt Accenture. In het nieuwe rapport, dat is opgesteld na onderzoek onder 6600 business- en IT-professionals, worden 5 technologische trends voorspeld waarmee organisaties zich kunnen onderscheiden in de post-digitale werkelijkheid.

Natuurlijk komen die vijf trends met de nodige acroniemen, zoals DARQ. Dat nieuwe acroniem is opgebouwd uit distributed ledger technology (DLT), artificial intelligence (AI), extended reality (XR) en quantum computing. Die nu nog losstaande technologieën moeten samen in de toekomst bedrijven de mogelijkheid geven zich te differentiëren. Organisaties kunnen "intelligente en op maat gemaakte in-the-moment ervaringen en belevingen bouwen die het leven van hun klanten, business partners en werknemers kunnen vormgeven", aldus Accenture.

De andere vier trends hebben allemaal met elkaar te maken en sluiten aan op de technologische trend van DARQ. Het gaat om het werkelijk kennen van de klant door er een technologische identiteit van te maken, het technologisch mogelijk maken dat werknemers nieuwe kansen en uitdagingen kunnen pakken en aangaan, en het (met technologie) mogelijk maken dat je direct kansen kunt pakken als ze voorbij komen door het aanbieden van zeer persoonlijke ervaringen. Daarnaast is er aandacht voor security, waarbij een gezamenlijke aanpak in het ecosysteem ervoor moet zorgen dat elk onderdeel van dat ecosysteem veilig is.

Centraal in het verhaal staat de -zoals Accenture het noemt - Human+. De mens die vergroeid is met technologie. Dat geldt voor klanten, maar zeker en vooral voor werknemers. Elke nieuwe rol die binnen bedrijven wordt gecreëerd, zal vanaf nu een rol zijn voor de Human+. Maar die trend wordt nog te weinig gezien door het management van bedrijven. "Organisaties zijn nog te gericht op de werknemer van vroeger. Daardoor is er een verwijdering ontstaan tussen het bedrijf zelf en zijn werknemers." Met andere woorden: wat we willen bereiken met onze klanten vergeten we te doen met ons personeel.

Dat moet dus worden opgelost, niet alleen door betere technologie ter beschikking te stellen aan het personeel, maar ook door beter om te gaan met het vinden en opleiden van talent. Het vinden van ruwe diamanten in de bestaande organisatie staat daarbij voorop, vindt Accenture.